Działalność


DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I SPOŁECZNA

2011 organizator i kurator wystawy CZŁOWIEK W ARTYŚCIE –ARTYSTA W CZŁOWIEKU kościół św. Andrzeja Apostoła i św. Brata Alberta w Warszawie, Duszpasterstwo Środowisk twórczych. Wystawa interdyscyplinarna poświęcona Janowi Pawłowi II z okazji Jego beatyfikacji (maj)

2011 wystawa indywidualna QUO VADIS w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych w kościele św. Andrzeja Apostoła i św. Brata Alberta w Warszawie (marzec-kwiecień)

2010 organizator i kurator wystawy CHOPINOWI – ROMANTYCZNI 2010 galeria DAP OWZPAP wystawa interdyscyplinarna poświęcona  Fryderykowi Chopinowi w 200-setną rocznicę Jego urodzin (październik)

2009 organizator i kurator interdyscyplinarnej wystawy PLURIMOS ANNOS w galerii DAP OWZPAP w Warszawie poświęconej Janowi Pawłowi II w czwartą rocznice Jego śmierci (kwiecień)

 2009 organizator i kurator wystawy kolekcji rzeźby poplenerowej w Orońsku RZEŹBA DLA WARSZAWY  w Pasażu Wiecha, na tyłach Domów Centrum przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie (od czerwca 2009 )

2008 organizator i kurator wystawy kolekcji rzeźby poplenerowej w Orońsku RZEŹBA DLA WARSZAWY w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej (grudzień 2008 – maj 2009)

2008 organizator i kurator pleneru rzeźbiarskiego w CRP w Orońsku (październik)
Edycja II
 kontynuacja programu WARSZAWSKI FESTIWAL RZEŹBY – RZEŹBA DLA WARSZAWY Budowanie stałej kolekcji rzeźby współczesnej w przestrzeni publiczne

2008 organizatorka i kurator interdyscyplinarnej wystawy ZOSTAŃ Z NAMI  w galerii DAP OWZPAP w Warszawie poświęcona Janowi Pawłowi II, w trzecią rocznice Jego Śmierci – z uczestnictwem na otwarciu wystawy szacownych gości: Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej, Jego Eminencji Prymasa Polski Józefa Glempa, Duszpasterza Środowisk Twórczych ks.dr Wiesława Niewęgłowskiego.(28 luty)

2008 organizator i kurator WARSZAWSKIEGO FESTIWALU RZEŹBY – RZEŹBA DLA WARSZAWY
budowanie stałej kolekcji rzeźby współczesnej w przestrzeni publicznej
Edycja II  PROJEKTY 2008 - wystawa pokonkursowa, (sala 1)
 oraz  wystawa KAMIEŃ W OTWARTYCH DRZWIACH - dekada plenerów rzeźbiarskich w kamieniu w Orońsku w latach 1997 – 2007  ( sala 2),    galeria DAP OWZPAP (lipiec 2008)

2007 rozpoczęcie realizacji dużego kilku etapowego projektu WARSZAWSKI FESTIWAL RZEŹBY – RZEŹBA DLA WARSZAWY – budowanie stałej kolekcji rzeźby współczesnej w przestrzeni publicznej
Edycja I - plener rzeźbiarski w kamieniu, w CRP w Orońsku.(październik 2007)

2007 organizatorka i kurator interdyscyplinarnej wystawy MĘŻCZYZNA I KOBIETA – MISTERIUM PŁCI w galerii DAP ZPAP w Warszawie (maj)

2007 organizatorka i kurator interdyscyplinarnej wystawy DUCH I SACRUM w galerii DAP ZPAP w Warszawie, poświęconą pamięci Jana Pawła II w drugą rocznicę Jego śmierci (kwiecień)

2006 – 2010 wiceprezes Zarządu Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków

2005 organizatorka i kurator wystawy rzeźby MAPY MYŚI - KLUCZE FORM w galerii DAP ZPAP w Warszawie (wystawa po plenerach w kamieniu w CRP w Orońsku l999-2004)

2005 organizatorka i kuratorka wystawy rzeźby w kamieniu KAMIEŃ W OTWARTYCH DRZWIACH w galerii Oranżeria w CRP w Orońsku (styczeń-marzec) - wystawa po plenerach w kamieniu w latach 1999-2004

2003 wystawa indywidualna retrospektywna CZAS PRZESZŁY NIEDOKONANY  galeria Centrum Kultury w Płońsku (październik)

2003 ekspozycja parkowa (aranżacja autorska) cyklu rzeźb CZTERY POTY DNIA w parku CRP w Orońsku w miesiącach od maja do października  jako przedłużenie wystawy POMIĘDZY ŚWIATŁEM A CIEMNOŚCI prezentowanej w kwietniu w Oranżerii.

2003 ukończenie cyklu 5 rzeźb w marmurze i brązie CZTERY PORY DNIA: Świt, Sjesta-południe, Zmierzch, Noc, Geniusz życia-Prometeusz, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,
oraz  wystawa indywidualna POMIĘDZY ŚWIATŁEM A CIEMNOŚCIĄ, w galerii Oranżeria CRP  (marzec-kwiecień), prezentująca ten cykl po raz pierwszy w całości.

2001 organizatorka i kuratorka pleneru rzeźbiarskiego AB OVO w CRP w Orońsku w ramach sympozjum (lipiec 2001), oraz 2 wystaw poplenerowych w galerii Oranżeria CRP (październik 2001 - towarzyszącej sympozjum) w Orońsku i galerii DAP OWZPAP w Warszawie (listopad 2001)

2001 autorka programu, kurator oraz współpraca w organizacji z Uniwersytetem Warszawskim i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM AB OVO – pierwiastki antyczne w kulturze artystycznej Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie XX – XXI w .Opiekun naukowy sympozjum prof. dr hab. Jerzy Axer, patronat Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego

2000 organizatorka i kurator wystawy RZEŹBA JAKO PRZEDMIOT OSOBISTY w galerii DAP ZPAP w Warszawie (wrzesień)

1998-1999 organizatorka i kurator wystawy TUNEL CZASU - warszawska rzeźba końca wieku prezentowanej w galeriach : DAP OWZPAP w Warszawie, (grudzień), w galerii CRP w Orońsku (styczeń - luty) i galerii BWA w Bydgoszczy (marzec)

1997-2008 organizatorka i kurator plenerów Rzeźba w kamieniu w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku o charakterze środowiskowym, ogólnopolskim i międzynarodowym

1997 organizatorka i kurator wystawy BEZ DYSTANSU – Kameralna rzeźba do wnętrza w galerii DAP ZPAP w Warszawie (lipiec)

1996 organizatorka i kurator pleneru KAMERALNA RZEŹBA W KAMIENIU Warszawa-Żoliborz (październik – grudzień)

1994-99 członek zarządu i redaktor biuletynu OWZPAP

1989-1993 sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym ZPAP

1983 organizacja i otwarcie, działającej do dziś, autorskiej Galerii Sztuki Współczesnej w Płońsku

1983 Pomnik Martyrologii Żydów Polskich w Płońsku - pomordowanych w latach 1039-45

1979- 1981 przewodniczący delegatury Związku Polskich Artystów Plastyków w Ciechanowie

1979 monumentalna płaskorzeźba (30m2) i fryz (20m2) kamionka, na elewacji Domu Kultury w Płońsku

1978 realizacja monumentalnej rzeźby( 4m-kamionka) Znak polski w Płońsku

1977-1979  projektant ceramiki artystycznej dla spółdzielni Twórczość Kurpiowska w Pułtusku

1976 pomnik Pomordowanym mieszkańcom gminy Czerwińsk nad Wisłą w latach 1939-45

1973-78 szereg realizacji dla szkół na Mazowszu północnym - płaskorzeźby patronów szkół: Mikołaja Kopernika, Bolesława Chrobrego, Zygmunta Padlewskiego

1973 realizacja monumentalnej 6 metrowej rzeźby w aluminium Skrzydła morza w Bydgoszczy

1970-1978 praca pedagogiczna w Liceum Ogólnokształcącym im. H.Sienkiewicza w Płońsku

1968 laureatka konkursu na pejzaż neapolitański - medal

1968 - 2 wystawy indywidualne w Neapolu nagrodzone pucharem Miasta Neapolu

1968 laureatka konkursu na stypendium artystyczne do Włoch im. Piero Bottoniego i studia w Accademia di Brera w Mediolanie

1968 debiut artystyczny wystawa w Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie w wystawie 14 Młodych Rzeźbiarzy Warszawskich - kurator wystawy Jadwiga Jarnuszkiewiczowa